Autoškola Jiří Šic - Legislativa

 

Zákon č.361/2000 Sb. včetně novel a vyhlášek

Zákon č.247/2000 Sb. včetně novel a vyhlášek

Zákon č.111/1994 Sb. včetně novel a vyhlášek

Zákon č. 56/2001 Sb. včetně novel a vyhlášek

Zákon č. 12/1997 Sb. včetně novel a vyhlášek

Odkaz : www.mdcr.cz

“Vaše Pražská Autoškola s dlouholetou tradicí”