Autoškola Jiří Šic -

Vrácení ŘP po soudním zákazu nebo vybodování

 

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po ukončení trestu nebo sankce zákazu činnostispočívající v zákazu řízení motorovýc vozidel.

 

Musíte absolvovat cvičné jízdy ?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Zkoušku skládáte z pravidel silničního provozu (el.testem), údržby vozidla a praktické jízdy. Zkouška se provádí v rozsahu všech skupin ŘO, které vlastníte. (např. A,B,C absolvujete 3x praktickou jízdu).

Kdy můžete přezkoušení absolvovat ?

Přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je třeba doložit k žádosti o přezkoušení ?

  • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
  • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
  • výpis z evidenční karty řidiče z pověřeného úřadu obce (nikoliv zCzeh pointu)
  • žádost do autoškoly
  • posudek o zdravotní způsobilosti
  • posudek o absolvování dopravně-psychologického vyšetření
  •  

    “Vaše Pražská Autoškola s dlouholetou tradicí”